vrijdag 18 september 2015

Filmworkshops in Amsterdam-Oost en -Zuid weer van start


De afgelopen week zijn de naschoolse activiteiten in Amsterdam-Oost en Amsterdam-Zuid weer van start gegaan. In samenwerking met de Talententent van Dynamo organiseert NurLimonade Media verschillende filmactiviteiten. Op 't Gouden Ei, de JP Coenschool en de Linneausschool organiseren we een cursus SOAP en op de Maas en Waal de cursus 'Maak je eigen Speelfilm'. Op de Merkelbachschool gaan we een videoworkshop organiseren voor de 'Merkelbach Nieuwsstudio'. Daarnaast is op de woensdagmiddag ook de MediaKids club gestart in de Huiskamer van Dynamo op de Catharinaschool.